سوالات آزمون ارشد وزارت بهداشت گروه پزشکی سال 93-94

برای موفقیت بهتر در آزمون ارشد میتوانید به کتاب بنده که اخیرا مراحل چاپ را میگذراند مراجعه نمایید. این کتاب مشتمل بر سوالات 10 سال اخیر  آزمون ارشد وزارت بهداشت گروه پزشکی همراه با ترجمه  تحلیلی تشریحی آموزشی متون  است و همچنین نقطه قوت و متمایز کننده دیگر این کتاب ارائه کلیه اصطلاحات تخصصی و عمومی است  که در قالب نمونه سوالات امتحان ارشد ارائه شده و دانشجویان برای موفقیت در آزمون ارشد بایستی با آنها آشنا باشند  . 

/ 0 نظر / 71 بازدید