پس ازطی این دوره 30 جلسه ای ، زبان انگليسي در آزمون ارشد برگ برنده شما خواهد شد.

آموزش زبان عمومي و تخصصی ویژه آزمون کارشناسی ارشد طي 30 جلسه

مهم نيست كه ضعيف باشيد يا متوسط اگر با برنامه آموزشي ما مطالعه كنيد موفقيت شما صدرصد خواهد بود.

 

 

 تماس : 09125539709

/ 0 نظر / 40 بازدید